Tanssi-innostamisen® voima


Tanssi-innostamisella ja siinä tehtävillä harjoitteilla voi rohkaista ihmisiä toteuttamaan itseään, parantaa ryhmähenkeä, auttaa itsetuntemuksessa, antaa uusia ideoita ja ulottuvuuksia päivittäiseen elämään, auttaa oppimaan uusia asioita ja virkistää. Se voi myös toimia terapiakeinona olematta silti terapiaa. Mutta miten?

Yksi tärkeimmistä asioista tanssi-innostamisessa on se että harjoitteita tehtäessä ei tarvitse tietää mitään tanssimisesta. Ei tarvitse olla loistava liikkeen tuottamisen osaaja. Tanssi-innostamisen harjoitteet lähtevät kaikille tutuista ja helpoista arkiliikkeistä jotka pikkuhiljaa kuitenkin rohkaisevat tekemään enemmän, isommin ja ennakkoluulottomammin. Liikkuminen, liikkeiden muodostaminen, niiden keksiminen tai muuntelu askel askeleelta etenevien harjoitteiden avulla on helpompaa kuin jos pelkästään käskettäisi ihmistä liikkumaan tai jopa tuottamaan liikettä luovasti. Monelle ihmiselle luova liikkuminen pelkästään jo ajatuksena tai ryhmässä toisten katseen alla vaatii totuttelua ja näin ollen onnistuu paremmin harjoitteiden avulla. Harjoitteet toimivat pehmeänä laskuna luovaan liikkumiseen ja uskaltamiseen.

Toinen yhtä tärkeä seikka on kontakti. Oman kokemukseni mukaan on todella virkistävää ja ihanaa löytää erilaisia kontakteja ihmisten välillä harjoitteiden myötä. Katse-, ihokontaktia sekä henkistä yhteyttä ryhmässä tai parin kanssa työskennellessä. Yhdessä liikkuminen ryhmäyttää ihmisiä jo sellaisenaan mutta harjoitteet joissa erikseen pyritään luomaan kontakteja parantavat ryhmähenkeä ja sen myötä parantavat myös yksittäisten osallistujien mielentilaa. Kontaktien, varsinkin fyysisten kontaktien mahdollistaminen harjoitteissa voi olla monelle osallistujalle tärkeä asia. Kosketuksen voima on merkittävä aivan normaalissa arjessakin.

Tärkeitä seikkoja on myös uskaltaminen, ennakkoluuloista irti päästäminen ja uuden löytäminen. Itselleni uskaltaminen ei yleensä ole ongelma, mutta niille joille on, voi tanssi-innostaminen lisätä jopa itseluottamusta. Harjoitteissa lähdetään liikkeelle aina yksinkertaisesta ja helposti ymmärrettävästä asiasta ja sitä kehitellään eri tavoin eteenpäin. Sama harjoite mikä toiselle toimii uskalluksen suhteen alullepanijana, voi toiselle toimia uuden oivaltamisena ja vanhoista kaavoista irtautumisena. Jos osallistujalla on kokemusta liikkeiden tuottamisesta tai toistamisesta, saattaa hyvin helposti käydä niin että toistetaan jo opittuja malleja eikä niiltä osin uskalleta tai välttämättä edes osata kokeilla toisentyyppistä liikettä. Harjoitteet joissa ei nojata aiempaan tanssikokemukseen voivat tuoda uutta siis myös niille joilla on enemmän kokemusta liikkumisesta.

Keskityttäessä yksittäisiin kehonosiin harjoitteet lisäävät myös kehontuntemusta. Yksinkertainen ja helppo liike tuo mukanaan juuri siihen kehonosaan ja hetkeen keskittymisen selkeyden. Vartalon liikemahdollisuuksien tutkiminen ilman ajatusta oli sellaista mistä pystyi ammentamaan paljon uusia ideoita. Liikettä ilman aivoja antoi minulle enemmän kuin tarkasti harkittu koreografia.

Haasteita tietysti on, eihän kaiken kuulukaan olla aina heti helppoa ja yksinkertaista. Mitä hauskaa siinä olisi? Tanssi-innostamisen harjoitteissa voidaan lähteä liikkeelle mistä tahansa, vaikkapa musiikin antaman impulssin kautta, mutta myös ilman musiikkia. Musiikki on normaalisti lähtösysäykseni tanssimiseen jolloin liikkeet toimivat musiikin tulkintana. Siitä syystä itselleni on toisinaan todella haastavaa liikkua tunteella ilman musiikkia. Samoin koen joskus haastavaksi liikkeiden analysoinnin, koska liikkeilläni ei yleensä ole sen korkeampaa ajatusta tai sykähdyttävää, todella vahvaa tunnetilaa. Ne lähtevät vain jostakin ja päättyvät jonnekin. Luulen jopa että alitajuisesti yritän jopa olla ajattelematta sitä mitä teen tai miten liikun, koska aivoton liikkuminen on ihana vastapaino sille mitä normaalisti teen musiikin ja liikkumisen suhteen. On todella virkistävää liikkua vain itselleen, tehdä ja mennä mihin suuntaan haluaa eikä sanallistaa liikkeitä toisille mitenkään tai koittaa toistaa niitä täysin samanlaisena kerrasta toiseen. Kohta kohdalta etenevät harjoitteet tuovat kuitenkin apua myös liikkumiseen ilman musiikkia ja uuden löytämiseen. Eikä liikkumista pääsääntöisesti pyritä aina analysoimaan harjoitteiden aikana tai sen lopuksi. Vain silloin kun se tuntuu siihen sopivan.

Tanssi-innostamisen® voima on sen ennakkoluulottomuus ihmisen liikkumisen ja liikkeiden toteutuksen suhteen. Vaikka liikkujilla itsellään olisikin ennakkoluuloja, ei tanssi-innostaminen ole kuitenkaan sidonnainen tanssijan taitoon tai kykyyn tuottaa liikettä. Se ei myöskään tarjoa ulkoa opeteltavaa liikemateriaalia ja näin rajaa joitain ihmisryhmiä ulkopuolelle. Liikkeiden tuottamisen pohja on yleensä hyvinkin yksinkertainen ja lähtökohdiltaan helppo toteuttaa, mutta kun liikettä tai harjoitetta työstetään eteenpäin, voi se antaa liikkujalle hyvinkin paljon erilaisia ulottuvuuksia ja katsantokantoja.

Tanssi-innostamisen® opintoni alkavat olla lopuillaan. Vielä on jäljellä oma ohjaajuus sekä opintojen puitteissa toteutettu esitys opintoryhmän kanssa.

Järjestän Liikunnan Liekin tunteina kaksi 90 minuutin työpajaa 6.11. ja 13.11.2014. Liikeilmaisun työpajat ovat ratinan stadionin sisäliikuntatiloissa joihin ovat tervetulleita kaikki innostusta kaipaavat tai jo innostuneet. (lisää tietoa alla)

Kaikki osaavat liikkua ja olla luovia!

*-*   *-*   *-*   *-*

...liikettä ilman aivoja... Kuulostaa pahalle, mutta samaan aikaan kuitenkin niin hyvälle että tätä on pakko alkaa toteuttaa useamminkin. Puhetta / tekstiä ilman aivoja onkin jo kutakuinkin hallussa.

Lue lisää tanssi-innostamisen menetelmin toteutetuista työpajoistani: www.liikunnanliekki.fi/liikeilmaisu.php
Fb-tapahtuma

Lue lisää Tanssi-innostamisesta®: www.raisafoster.com/tanssi-innostaminen.

-Katri

Kommentit